Zarządzanie

Zakres szkoleń w tej grupie obejmuje rozwój kompetencji wzmacniających skuteczność managera w firmie. Program dla konkretnej firmy może zawierać wszystkie poniższe punkty  lub być kombinacją wybranych zagadnień.

  • Budowanie zespołów
  • Komunikacja z podwładnymi
  • Motywowanie
  • Delegowanie
  • Zarządzanie przez cele
  • Prowadzenie ocen ciągłych i okresowych
  • Prowadzenie spotkań firmowych
  • Budowanie i utrzymanie autorytetu szefa

Praktyka mówi, że…

Najczęściej nasi Klienci decydują się na 2 dniowe szkolenie wprowadzające do zagadnień zarządzania. Wówczas program składa się z niemal wszystkich powyższych elementów, które są przepracowywane na poziomie wstępnym. W kolejnych sesjach szkoleniowych, managerowie zgłębiają szczegółowo tematy, które wymagają dodatkowego wsparcia w ich relacjach z podwładnymi.

Przykładowy program „Vademecum Zarządzania Zespołem”

Przykładowy program „Zarządzanie przez cele”