Realizacja szkoleń

Realizujemy wyłącznie szkolenia dedykowane (inaczej szkolenia zamknięte), które dostosowujemy w 100% do potrzeb organizacji zlecającej.

Podstawowe korzyści organizacji szkoleń dedykowanych:

 • dopasowanie -klient decyduje jaki zakres programu ma zostać zrealizowany
 • badanie potrzeb – przed szkoleniem dedykowanym dokonujemy analizy potrzeb szkoleniowych
 • powiązanie z firmą – zastosowane przykłady, analizy przypadków, ćwiczenia, zadania mogą być oparte na prawdziwych sytuacjach w firmie klienta
 • niższe koszty – są tańsze niż szkolenia otwarte, jeśli uczestniczy w nich min. 6 osób
 • pełna decyzyjność klienta – klient sam decyduje o logistyce szkolenia: miejsce, wyżywienie, terminie szkolenia, wielkości grupy
 • otwartość  – zamknięte grono uczestników szkolenia pozwala na otwartą komunikację
 • ciągłość i wydłużenie procesu uczenia się – dzięki możliwości zastosowania formuły 2+1=28

Badanie potrzeb i program

Zazwyczaj klienci znają doskonale potrzeby szkoleniowe swoich pracowników. Omawiamy te potrzeby i na ich podstawie przygotowujemy program szkolenia.

Na kilka dni przed szkoleniem kontaktujemy się z samymi uczestnikami i weryfikujemy ich indywidualne oczekiwania w ramach ustalonego wcześniej zakresu, tak aby idąc na szkolenie byli w maksymalnie zaangażowani.

Metody prowadzenia szkoleń

Podczas szkolenia wykorzystujemy różnorodne materiały wspomagające proces szkolenia. Rodzaj materiałów zależy od wybranej metody prowadzenia zajęć. Mamy do dyspozycji różnorodne aktywne techniki szkoleniowe zintegrowane ze stylami uczenia się osób dorosłych, burze mózgów, gry, dyskusje, analizy przypadków, interakcje grupowe, nagrania audio i video.

Ocena efektów

Do pomiaru efektów szkolenia stosujemy te same metody jak do oceny potrzeb szkoleniowych – tylko wtedy można zauważyć rozwój kompetencji związany ze szkoleniem.

Ankiety dla uczestników na koniec szkolenia, służą nam głównie, do oceny jakości naszych szkoleń i prowadzących je trenerów.

Raport po szkoleniu zawiera:

 • Sprawozdanie z wykonania programu szkolenia
 • Wykorzystaną prezentację
 • Materiały przekazane uczestnikom szkolenia
 • Archiwum wypracowanych na szkoleniu materiałów
 • Foto relację ze szkolenia
 • Podsumowanie efektów szkolenia – wg uzgodnionych narzędzi pomiaru
 • Podsumowanie oceny jakości szkolenia
 • Listy obecności na szkoleniu oraz wykaz wydanych certyfikatów

FORMUŁA 2+1= 28

Jak to możliwe?

Zalecana przez nas koncepcja zakłada szkolenia w formule 2+1 czyli oparte cyklu 2 dni szkolenia – przerwa 3-4 tygodnie – 1 dzień szkolenia. Podczas przerwy między szkoleniami uczestnicy podejmują się realizacji zadań związanych z przedmiotem szkolenia. Trener jest do ich dyspozycji i udziela na bieżąco niezbędnych konsultacji oraz mobilizuje do działania. Pracownicy wdrażają ustalony na szkoleniu plan, a podczas trzeciego dnia szkolenia rozwijają te obszary, które sprawiały im najwięcej trudności.  Dzięki takiemu podejściu szkolenie 3 dniowe, w rzeczywistości trwa do 28 dni.

Cykle szkoleń

Trzy powody, dla których warto zamawiać cykle szkoleń:

 1. szkolenie cykliczne jest tańsze – kupując pakiet płacimy mniej
 2. cykl rozszerza proces uczenia o czas między spotkaniami w ramach cyklu (patrz. nasza formuła 2+1=28), dzięki zadaniom od trenera uczestnicy uczą się też między szkoleniami, testują nowe umiejętności
 3. jeden wiodący trener w ramach cyklu zapewnia, że ćwiczenia nie traci się czasu na poznanie grupy, nie potarza nie potrzebnych treści lub ćwiczeń.

Nasza strategia cenowa jest prosta

 1. Kupując więcej dni klient płaci relatywnie mniej za pojedynczy dzień.
 2. Cena jest naszą kalkulacją rentowności szkolenia.
 3. Jeśli klient ma swoją propozycję ceny zachęcamy do negocjacji.