Efektywność osobista

Kompetencje jakie rozwijamy w tym obszarze szkoleń są ważne zarówno w pracy jak w życiu prywatnym. Bez umiejętności komunikacji, organizacji czasu czy umiejętności uczenia się trudno jest osiągać efektywność w relacjach z innymi, spełniać się osobiście i mieć czas na to co ważne.

Zakres szkoleń z efektywności osobistej:

  • Zarządzanie czasem
  • Komunikacja
  • Asertywność
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Work-Life Balance
  • Strategie i techniki uczenia się
  • Wystąpienie publiczne