Komunikacja z klientami w oparciu o style zachowań – przykład programu

Program szkolenia: 8 h

1. Cele a strefa wpływu w procesie komunikacji.

2. Narzędzia i bariery komunikacji – przegląd.

3. Model DISC – wprowadzenie.

 • Ekstrawersja –Introwersja
 • Ludzie – Zadania
 • Cztery podstawowe style zachowań
 • Style mieszane

4. Analiza własnego stylu.

 • Autodiagnoza i interpretacja.
 • Świadomość siły i słabości swojego stylu w relacjach z klientami.
 • Identyfikacja i rozwój zachowań ważnych w relacji z klientami a nie wynikających z własnego stylu.

5. Rozpoznawanie stylów zachowań klientów.

 • Niewerbalne sygnały zdradzające styl klienta
 • Pytania sondujące styl klienta
 • Wpływ stylu klienta na podejmowanie decyzji zakupowej.

6. Zastosowanie Platynowej zasady w komunikacji.

 • Sposób budowania relacji z klientem
 • Dobór i zastosowanie narzędzi komunikacji

7. Podsumowanie i indywidualne plany rozwojowe

Program stanowi propozycję, która może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb firmy.