Praktyczny warsztat HR Business Partnera – przykład programu

Program szkolenia:  16-24 h

 1. HR Business Partner jako optymalne wsparcie managerów w firmie w zakresie HR.
 2. Kluczowe założenia zbudowania partnerskich relacji z biznesem.
  • Świadomość różnic i podobieństw.
  • Budowanie autorytetu
  • Wywieranie wpływu
 3. Obszary wiedzy o biznesie
  • Misja, wizja, wartości, strategia,
  • Wskaźniki efektywności (KPI)
  • Świadomość otoczenia
 4. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście relacji z biznesem
  • Budowanie wizerunku pracodawcy
  • Planowanie zatrudnienia
  • Rekrutacja i selekcja
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Rozwój pracowników
  • Oceny
  • Systemy motywacyjne i wynagradzania
  • Odejścia pracowników
 5. HR Business Partner w roli lidera
  • Kompetencje przywódcze
  • Tworzenie efektywnych zespołów

Program stanowi propozycję, która może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb firmy.