Prowadzenie efektywnych rozmów kwalifikacyjnych – przykład programu

Program szkolenia: 8 h

  1. Ustalenie celów rozmowy kwalifikacyjnej:
    • opisywanie kompetencji poszukiwanych u kandydatów,
    • wizerunek pracodawcy i autorytet managera.
  2. Wpływ warunków prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na jej wynik.
  3. Savoir-vivre w relacjach z kandydatami.
  4. Metody oceny kandydatów wykorzystywane podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
    • metoda biografii,
    • obserwacja,
    • pytania,
    • zadania,
  5. Metody wspierające selekcję kandydatów przed lub po rozmowie kwalifikacyjnej:
    • badanie historii kandydata – background screening,
    • wywiad telefoniczny,
    • assessment center,
    • testy i kwestionariusze,
    • projekty,
    • praca na próbę.
  6. Znaczenie kolejności zastosowanych metod w przebiegu spotkania i ocenie kandydata.
  7. Odpowiadanie na pytania od kandydatów.
  8. Kończenie rozmowy w różnych momentach spotkania.
  9. Trudne sytuacje podczas rozmów kwalifikacyjnych.
  10. Warunki trafności decyzji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej

Program stanowi propozycję, która może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb firmy.