Vademecum zarządzania zespołem – przykład programu

Program szkolenia – 16 h

 1. Wiem kim jestem – samoświadomość managera.
  • Diagnoza stylu zachowań i stylu przywództwa.
  • Wartości i oczekiwania.
  • Analiza mocnych i słabych stron.
  • Strefy wpływu
 2. Na dobry początek – budowanie i wzmacnianie autorytetu
  • Krytyczne składniki autorytetu
  • Asertywne wyznaczanie granic w relacjach zawodowych
  • Expose szefa
 3. Orkiestra – budowanie różnorodnego zespołu
  • Role zespołowe w kontekście celów
  • Model DISC w budowaniu zespołów
  • Metody rozpoznawania talentów w procesie rekrutacji
 4. Którędy do celu? – Wyznaczanie i osiąganie wspólnych celów
  • Misja, wizja, strategia organizacji
  • Wyznaczanie celów SMART
  • Zarządzanie przez cele – wprowadzenie
 5. Perpetuum mobile zespołu – motywacje zespołu i jej członków
  • Źródła motywacji dla typów osobowości
  • Opracowanie zestawu narzędzi do motywacji swojego zespołu
 6. Zaliczone! – Ocenienie efektów pracy
  • Metody i częstotliwość ocen pracowników
  • Udzielanie informacji zwrotnej – kluczowe zasady
  • Błędy w ocenach
 7. Porozmawiajmy – Trudne i łatwe rozmowy z pracownikami
  • Chwalenie i konstruktywna krytyka
  • Rozmowa o finansach
  • Zwalnianie pracownika.
 8. Podsumowanie i plan działania po szkoleniu.

Program stanowi propozycję, która może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb firmy.