Zarządzanie przez cele – przykład programu

Program szkolenia 8 h

 1. Idea zarządzania przez cele.
 2. Warunki wprowadzenia modelu Zarządzania przez cele.
 3. Metody wyznaczania i opisywania celów.
  • Kaskadowanie celów
  • Metoda oddolna
  • SMART w opisie celów
 4. Powiązanie systemu premiowego z realizacją celów.
  • Relacja między płacą i premią
  • Minimum realizacji celu do premii
  • Ponadprzeciętne wyniki.
 5. Rozmowa z pracownikiem o celach.
  • Angażowanie pracownika.
  • Niebezpieczne błędy w komunikacji.
  • Schemat rozmowy delegującej.
 6. Monitorowanie i zakres interwencji podczas realizacji celów.
  • Narzędzia kontroli.
  • Przebieg i elementy rozmów w trakcie realizacji celów.
 7. Ocena pracownika na podstawie realizacji celów.
  • Kluczowe elementy rozmowy oceniającej.
  • Wpływ komunikacji interpersonalnej na efekty rozmowy.
  • Scenariusze rozmów z pracownikami.
 8. Indywidualny plan działania po szkoleniu.

 

Program stanowi propozycję, która może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb firmy.